Kompletní stavební činnost


Naše společnost REAL CONSULT s.r.o. byla založena roku 2001 jako firma specializující se na stavební poradenství. V dnešní době společnost působí v kompletní činnosti týkající se stavebnictví. Od zajištění projektové dokumentace dle požadavků investora, přes vyřízení veškerých legislativních procesů a povolení, po samotné provedení stavebního dozoru. Jsme schopni dostát svým závazkům ke klientovi a prosazovat ta nejtvrdší kritéria vzhledem k subdodavatelům.

Dohlížíme na dodržování ČSN, zajišťujeme dodržování technologických postupů včetně technologických přestávek, správnou aplikaci a vhodnou volbu typů materiálů ve vztahu k subdodavatelským firmám, ale i k investorovi.

Řídíme průběh výstavby, dle dohody provádíme kontrolní dny, spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami tak, aby konečné dílo bylo ztvárněním Vašich představ bez kompromisů. Provádíme jednotlivé přejímky dílčích stavebních prací během realizace, průběžnou kontrolu a samozřejmě konečné přejímací řízení.

Naše společnost je také schopna zajistit pro stavbu veškeré řemeslné práce, jako rozvody vody, topení, elektřiny a jiné.


© REAL CONSULT, s.r.o.